seohost
pytanie zadane 19 lutego 2018 w Historia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 20 lutego 2018 przez użytkownika

Wraz z rozpoczęciem II wojny światowej, prasy w Polsce zaczęło ukazywać się mniej. Zniknęły popularne dotąd kwartalniki, miesięczniki i tygodniki.

Redakcje gazet i dzienników nadal pracowały, choć praca ta była często przerywana, poprzez wkraczanie niemieckich wojsk na polskie tereny. To sprawiło, że niektóre gazety np. "Łodzianin" (z Łodzi) ukazała się ostatni raz 3 września 1939 roku, "Kurier Łódzki" zaś 4 września. 

W tych i kolejnych dniach upadały takie pisma jak: "Słowo Pomorskie", "Kurier Mazurski", "Kurier Poznański", "Dziennik Poznański". Po 17 września na terenach, które zajęła Armia czerwona natomiast zaczęły powstawać nowe tytuły gazet wydawane w języku polskim. Były nimi m.in.: "Czerwony Sztandar" (pismo ukazujące się we Lwowie) czy "Gazeta Codzienna" (ukazująca się w Wilnie). 

Najdłużej utrzymywały się gazety wydawane w stolicy, czyli w Warszawie, ponieważ tam trudniej było wydawać gazety prawie pod koniec września. ostatnimi gazetami jakie wydano w tym miesiącu były: "Robotnik", "Kurier Poranny", "Kurier Warszawski", "Gazeta Wspólna". 

...