pytanie zadane 19 lutego 2018 w Historia przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 19 lutego 2018 przez użytkownika

"Kurier Polski" zaczął wychodzić w Polsce od grudnia 1729 roku. 

Wcześniej gazeta ta nosiła nazwę "Nowiny Polskie" (wychodziła co tydzień od dnia 4 stycznia 1729 roku) i wydawana była w Warszawie. Dodatkiem do niej było czasopismo "Relata Refero", które później zmieniono na "Uprzywilejowane Wiadomości z Cudzych Krajów". 

Kurier oraz Uprzywilejowane Wiadomości wychodziły co tydzień przez kolejnych 30 lat. Redaktorem tych gazet był Jan Naumański - historyk i geograf. W gazetach tych znajdowały się relacje z życia dworu, z magnackich ślubów, pogrzebów na prowincji, z pracy trybunałów, obrad sejmowych, uroczystości religijnych itp.Cała gazeta liczyła sobie 8 stron.

Obie gazety w roku 1737 przeszły we władanie jezuitów, gdzie zmieniono je w jedną "Wiadomości Warszawskie". Ta gazeta wychodziła dwa razy w tygodniu.

...