pytanie zadane 19 lutego 2018 w Historia przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 19 lutego 2018 przez użytkownika

Pierwszą w Polsce gazetą informacyjną był "Merkuriusz Polski".

Pełna nazwa pierwszej polskiej gazety brzmiała "Merkuryusz Polski Extraordynacyjny" (oryginalna nazwa). Pierwszy raz została wydana w Krakowie w 1661 roku, potem również w Warszawie.

Była ona dostępna w Polsce za panowania króla Jana Kazimierza i miała ona mieć związek z przeprowadzeniem reformy ustrojowej. Miała ona objawiać się m.in. ustanowieniem elekcji vivente rege czy głosowania  w sejmie kwalifikowaną większością głosów. 

Gazeta ta wydawana była w Krakowie raz na tydzień. Po wydaniu 27. numeru siedziba gazety zmieniła miejsce na Warszawę. Ogólnie wyszło 41. numerów tejże gazety. Wtedy też pismo zlikwidowano, ponieważ nastąpiła klęska reformy ustrojowe na sejmowym forum. 

Poniżej zdjęcie pierwszej strony gazety Merkuriusz (numer 35 gazety):

pierwsza gazeta polska merkuriusz

Istnieje również elektroniczne archiwum tej gazety, od numeru 1 do 41. Jeśli chcesz poczytać, kliknij w link - http://buwcd.buw.uw.edu.pl/e_zbiory/ckcp/merkuriusz/start/start.htm

komentarz 29 lutego 2020 przez użytkownika Gość

A ta gazeta była na pewno pisana w języku polskim? Bo ja nic z tego tekstu nie rozumiemindecision

komentarz 27 grudnia 2020 przez użytkownika Gość
No wlasnie, mi to wyglada na jakas łacinę.
...