seohost
pytanie zadane 12 lutego 2018 w Motoryzacja przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 12 lutego 2018 przez użytkownika

Akumulatora samochodowego nie możemy tak sobie, po prostu wyrzucić do kosza. Jego utylizacja jest związana z ochroną środowiska naturalnego, dlatego nie można wyrzucać go jak zwykłych śmieci. 

Dlatego też podczas zakupu nowego akumulatora sprzedawca jest zobowiązany do przyjęcia również zużytego akumulatora, bez ponoszenia dodatkowych kosztów przez oddającego go. Niektóre przepisy mówią o ponoszeniu opłaty w wysokości 30 zł wtedy, gdy podczas zakupu nowego akumulatora samochodowego nie dostarczymy zużytego. Jeśli nie zrobimy tego od razu, ale zrobimy to w terminie do 30 dni od daty zakupu nowego (paragon lub faktura VAT), wówczas dostawca zwraca nam poniesioną opłatę depozytową. 

Prócz tego zużyte akumulatory samochodowe można oddać do punktów zbiórki. Takie punkty znajdują się m.in. w Warszawie, Stoczku Łukowskim, Płońsku, Morągu, Szczecinie i Krakowie, a dokładne ich adresy znajdują się w sieci. 

...