dhosting
pytanie zadane 12 lutego 2018 w Motoryzacja przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 12 lutego 2018 przez użytkownika

Ładowanie akumulatora musi odbyć się przede wszystkim w bezpiecznych warunkach, czyli na pewno nie przy otwartym ogniu, który mógłby doprowadzić do eksplozji. Dodatkowo ładowanie akumulatora powinno odbywać się w pomieszczeniu wietrzonym o dużej cyrkulacji powietrza. 

Akumulator samochodowy powinniśmy ładować zgodnie z zaleceniami producenta, dołączonymi do instrukcji jego obsługiwania. Najpierw należy go wymontować z auta, czyli zdjąć klamry + i -, oczyścić i odkręcić korki. Potem sprawdzamy poziom elektrolitu, który znajduje się 1 cm nad górną krawędzią płyt i gdy stwierdzimy ich brak uzupełnimy destylowaną wodą. Podłączamy następnie do prostownika w następujący sposób: przewód + do prostownika z biegunem +, a przewód - do prostownika z biegunem - akumulatora. 

Włączamy przewód zasilający prostownika do gniazdka i ładujemy go prądem o natężeniu max 10% jego pojemności znamionowej np. 60Ah prądem 6A. 

Ładujemy do momentu uzyskania stałej gęstości elektrolitu (1,28 g/cm3) -+ 0,01 g/cm3 mierzonej w temperaturze 25oC. Jeżeli temperatura przekroczy 55oC, wówczas ładowanie należy zatrzymać. 

...