dhosting
pytanie zadane 12 lutego 2018 w Motoryzacja przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 12 lutego 2018 przez użytkownika

Pierwszą ważną i podstawową rzeczą jest regularne sprawdzanie stanu naładowania i poziomu elektrolitu. Drugą to, że napięcie ładowania akumulatora do 100Ah Ca/Ca powinno wynosić:

- 13,8-14,6V dla instalacji 12V,

- powyżej 100Ah dla instalacji 12V 13,9-14,4V.

Gęstość elektrolitu powinna wynosić 1,28 g/cm3. Jeżeli nasz akumulator jest wyładowany, należy go jak najszybciej doładować prądem nie wyższym niż 10% jego pojemności znamionowej zewnętrznym źródłem prądu. Nie wolno, w trakcie ładowania, dopuścić do przeładowania akumulatora. 

Niski poziom elektrolitu należy dopełnić wyłącznie destylowaną wodą i nigdy nie dolewać kwasu. 

Akumulator powinien być na stałe zamontowany w pojeździe i nie należy dopuszczać do zwarć zewnętrznych. Poza tym akumulator należy eksploatować i przechowywać w stanie pełnego naładowania. 

...