dhosting
pytanie zadane 10 lutego 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 10 lutego 2018 przez użytkownika

Ayurveda (nauka o życiu) to zapobieganie chorobom, które ma swoje korzenie w starożytnych Indiach. Metoda ta liczy sobie już ponad 5000 lat i związana jest głównie z leczeniem skóry.

Zasady takiego leczenia odnoszą się do wszystkich aspektów ludzkiego życia. Ustala się tu, która tridosha, najbardziej pasuje do danej osoby. Są trzy tridosha:

- Kapha,
- Pitta,
- Vata.

Na ich podstawie terapeuta ustala najlepszy dla nas program leczenia, który obejmuje ćwiczenia, dietę, styl życia czy naturalne leki. Leczenie pomaga przywrócić równowagę wewnętrzną oraz zewnętrzną.  

...