dhosting
pytanie zadane 8 lutego 2018 w Motoryzacja przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 13 lutego 2018 przez użytkownika

Indeks prędkości opony to maksymalna prędkość z jaką można się poruszać na danej oponie (km/h). Znajduje się ona na bocznej ścianie opony. Funkcjonuje też w języku angielskim pod hasłem speed index lub pod skrótem tej nazwy SI. 

Na oponie, na jej bocznej ścianie, jest informacja o jej rozmiarze, a zaraz za nią informacja o indeksie prędkości. Często jest to ostatnia litera ze wszystkich w linii, znajdujących się na oponie. Najpopularniejszymi indeksami prędkości, jakie możemy znaleźć na oponach są:

Indeks Prędkość maksymalna w km/h
T 190
H 210
V 240
W 270
Y 300

...