pytanie zadane 6 lutego 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 8 lutego 2018 przez użytkownika

Diszdasza jest tradycyjnym arabskim strojem noszonym przez mężczyzn. Zastępczą nazwą tego stroju jest również kandura. 

Zazwyczaj ma ona kolor biały i przypomina luźną, długą koszulę z długimi rękawami. Podobnym mianem, jak kandura, określa się również luźną, kolorową suknię, również z długimi rękawami, którą noszą kobiety w Zjednoczonych Emiratach Arabskich. 

...