dhosting

1 odpowiedź

odpowiedź 3 lutego 2018 przez użytkownika

Czasami zdarza się, że zmieniamy adres strony internetowej na inną i istnieje potrzeba przekierowania odwiedzających na nową lokalizację.

Jeśli chcemy poinformować o tym fakcie internautów, to możemy stworzyć tymczasową stronę, która będzie informowała ich o przenosinach strony i automatycznie przekierowywała na nową stronę po np. 5 sekundach.

Poniżej kod strony w HTML, który należy wkleić w tymczasową stronę:

<head>
<meta http-equiv="Content-Type" content="text/html; charset=utf-8">
<title>Przekierowanie na nowy adres</title>
<script type="text/javascript">
function zmienStrone()
{
  location.replace("http://nowastrona.pl/nowa.html");
}
setTimeout("zmienStrone();", 5000);
</script>
</head>
<body>
<p style="text-align:center"> Strona została przeniesiona 
pod nowy adres: http://nowastrona.pl/nowa.html <br />
Za 5 sekund nastąpi przekierowanie.</p>
</body>
</html>

 Oczywiście powyższy kod jest przykładowy i należy przerobić go pod swoje potrzeby.

Można również wydłużyć czas, po którym automatycznie skrypt w js przekieruje na nowy adres. Odpowiedzialna za to jest ta linijka kodu:

setTimeout("zmienStrone();", 5000);

Funkcja setTimeout jest mierzona w milisekundach, gdzie 1 s = 1000 ms

...