pytanie zadane 3 lutego 2018 w Programowanie przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 3 lutego 2018 przez użytkownika

Co oznaczają atrybuty w trybie emulacji MDA:

Atrybut Efekt
00h
01h
07h
09h
0Fh
81h
87h
89h
8Fh
70h
77h
7Fh*
F0h*
F7h*
FFh*
znak czarny, niewidoczny
biały podkreślany znak na czarnym tle
biały znak na czarnym tle
rozjaśniony biały, podkreślany znak na czarnym tle
rozjaśniony biały znak na czarnym tle
biały, podkreślony, ewentualnie migający znak na czarnym tle
biały, ewentualnie migający znak na czarnym tle
rozjaśniony biały, podkreślony, ewentualnie migający znak na czarnym tle
rozjaśniony biały, ewentualnie migający znak na czarnym tle
czarny znak na białym tle
znak biały, niewidoczny
rozjaśniony biały znak na białym tle
czarny znak na rozjaśnionym biały tle albo czarny migający znak na białym tle
biały znak na rozjaśnionym białym tle, albo znak biały niewidoczny
znak rozjaśniony biały, niewidoczny

...