pytanie zadane 3 lutego 2018 w Geografia przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 3 lutego 2018 przez użytkownika

Tak, we wnętrzu Ziemi znajdują się oceany wody co jest zasługą minerału zwanego kaolinit. 

Powstaje on w wyniku wietrzenia innych minerałów, a w szczególności skaleni (budujące skały magmowe i granity). Minerał zwany kaolinitem tworzy maleńkie kształty, jest giętki, miękki i łatwo chłonie wodę. Te właściwości wykorzystuje się w produkcji porcelany (glinka kaolinowa). 

Glinka ta gromadzi się też w wielkich ilościach na oceanicznym dnie, wraz z którym wędruje w głąb Ziemi. Taka wędrówka ma miejsce tam, gdzie oceaniczne płyty tektoniczne zanurzają się pod płyty kontynentalne. Tam też znajdują się rowy oceaniczne. W ziemskich skalach kaolinit tworzy system irygacyjny. Zanurza się głębiej, pochłania wodę i transportuje ją niżej. Tak transportowana woda może dotrzeć na głębokość 400-600 km, a masa takiej wody może być bliska masie oceanów na Ziemi. 

Im niżej znajduje się kaolinit tym więcej wody oddaje. Taka uwolniona woda obniża temperaturę skał płaszcza ziemskiego i zmienia ją w magmę. Ta znowu wędruje ku górze i jest początkiem wulkanizmów. Ten proces trwa oczywiście miliony lat. 

...