pytanie zadane 3 lutego 2018 w Informatyka przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 3 lutego 2018 przez użytkownika

Kolejność trybów ekranu w VPT karty EGA:

Tryb Monitor Rodzaj Rozmiar RAM
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
0F
10
00
01
02
03
RGB/(Enh.)
RGB/(Enh.)
RGB/(Enh.)
RGB/(Enh.)
RGB/Enh.
RGB/Enh.
RGB/Enh.
Mono TTL
————
————
————
————
————
RGB/Enh.
RGB/Enh.
Mono TTL
Enh.
Mono TTL
Enh.
Enh.
Enh.
Enh.
Enh.
Tekst, B800h
Tekst, B800h
Tekst, B800h
Tekst, B800h
Grafika, B800h, P/N ,2 b/p
Grafika, B800h, P/N, 2 b/p
Grafika, B800h, P/N, 1 b/p
Tekst, B000h
Grafika, A000h
Grafika, A000h
Grafika, A000h
specjalny
specjalny
Grafika, A000h
Grafika, A000h
Grafika, A000h
Grafika, A000h
Grafika, A000h
Grafika, A000h
Tekst, B800h
Tekst, B800h
Tekst, B800h
Tekst, B800h
każdy
każdy
każdy
każdy
każdy
każdy
każdy
każdy
———
———
———
———
———
każdy
każdy
64
64
128/192/256
128/192/256
każdy
każdy
każdy
każdy


 

Kolejność trybów ekranu w VPT karty VGA:

Tryb Rozmiar znaku Rodzaj
00
01
02
03
04
05
06
07
08
09
0A
0B
0C
0D
0E
0F
10
0F
10
00
01
02
03
00/01
02/03
07
11
12
13
8x8
8x8
8x8
8x814x9
————
————
————
————
————


14x8
14x8
14x8
14x8
16x9
16x9
16x9


 
Tekst, B800h
Tekst, B800h
Tekst, B800h
Tekst, B800h
Grafika, B800h, P/N, 2 b/p
Grafika, B800h, P/N, 2 b/p
Grafika, B800h, P/N, 1 b/p
Tekst, B800hspecjalny
specjalny
Grafika, A000h
Grafika, A000h
Grafika, A000h
Grafika, A000h
Grafika, A000h
Grafika, A000h
Tekst, B800h
Tekst, B800h
Tekst, B800h
Tekst, B800h
Tekst, B800h
Tekst, B800h
Tekst, B000h
Grafika, A000h
Grafika, A000h
Grafika, A000h, 8 b/p

...