pytanie zadane 2 lutego 2018 w Programowanie przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 2 lutego 2018 przez użytkownika

Przełączniki konfiguracji:

Przełączniki Podstawowa
/Dodatkowa
Monitor EGA
4 3 2 1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
EGA/MDA
EGA/MDA
EGA/MDA
EGA/MDA
EGA/CGA 40
EGA/CGA 80
MDA/EGA
MDA/EGA
MDA/EGA
MDA/EGA
CGA 40/EGA
CGA 40/EGA
RGB 40
RGB 80
(Enhanced)
Enhanced
TTL Mono
TTL Mono
RGB 40
RGB 80
(Enhanced)
Enhanced
TTL Mono
TTL Mono


Kody DCC

00 - brak karty
01 - MDA
02 - CGA
03 - zarezerwowane
04 - EGA z monitorem RGB albo Enhanced
05 - EGA z monitorem Mono TTL
06 - PGC (Professional Graphics Controller)
07 - VGA z monitorem VGA mono
08 - VGA z monitorem VGA kolorowym
0Bh - MCGA z monitorem VGA mono
0Ch - MCGA z monitorem VGA kolorowym
FFh - nieznana karta

...