dhosting
pytanie zadane 2 lutego 2018 w Programowanie przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 2 lutego 2018 przez użytkownika

Przełączniki konfiguracji:

Przełączniki Podstawowa Dodatkowa Monitor EGA
4 3 2 1
0
0
1
1
1
1
0
0
0
0
0
0
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
1
1
1
1
0
0
1
1
0
0
1
1
0
0
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
EGA
EGA
EGA
EGA
EGA
EGA
MDA
MDA
MDA
MDA
CGA 40
CGA 40
MDA
MDA
MDA
MDA
CGA 40
CGA 80
EGA
EGA
EGA
EGA
EGA
EGA
RGB 40
RGB 80
(Enhanced)
Enhanced
TTL Mono
TTL Mono
RGB 40
RGB 80
(Enhanced)
Enhanced
TTL Mono
TTL Mono


Kody DCC

00 - brak karty
01 - MDA
02 - CGA
03 - zarezerwowane
04 - EGA z monitorem RGB albo Enhanced
05 - EGA z monitorem Mono TTL
06 - PGC (Professional Graphics Controller)
07 - VGA z monitorem VGA mono
08 - VGA z monitorem VGA kolorowym
0Bh - MCGA z monitorem VGA mono
0Ch - MCGA z monitorem VGA kolorowym
FFh - nieznana karta

...