1 odpowiedź

odpowiedź 2 lutego 2018 przez użytkownika

VESA jest standardem kart Super VGA, opracowanym przez organizację VESA (Video Electronics Standards Assiociation). Definiuje on nowe tryby ekranu.

Tryby graficzne:

Numer Rozdzielczość (X x Y) Liczba kolorów
100h
101h
102h
103h
104h
105h
106h
107h
640x400
640x480
800x600
800x600
1024x768
1024x768
1280x1024
1280x1024
256
256
16
256
16
256
16
256

Dodatkowe tryby tekstowe:

Numer Kolumn x Wierszy
108h
109h
10Ah
10Bh
10Ch
80 x 60
132 x 25
132 x 43
132 x 50
132 x 60

...