seohost
pytanie zadane 22 grudnia 2015 w Turystyka przez użytkownika anonimowy

4 odpowiedzi

odpowiedź 27 grudnia 2015 przez użytkownika

UNESCO jest to Organizacja Narodów Zjednoczonych dla Wychowania, Nauki i Kultury, która działa od 1945 roku. Jedenaście lat później w Polsce założono Polski Komitet ds. UNESCO, którego głównym celem jest prowadzenie działań dla ochrony pokoju poprzez budowanie międzynarodowej współpracy w takich dziedzinach jak: edukacja, nauka, kultura, informacja i komunikacja. Przewodniczącym PK ds. UNESCO w Polsce jest profesor Andrzej Rottermund, a sekretarzem profesor Sławomir Ratajski. 

Polski Komitet pełni przede wszystkim funkcję doradczą, koordynacyjną oraz informacyjną realizując programy UNESCO w kraju. PK zajmuje się również organizacją konferencji, seminariów czy warsztatów w ramach wyżej wymienionych dziedzin. 

Poniżej znajduje się lista 15-tu polskich obiektów, które znajdują się na liście Światowego Dziedzictwa.

Obiektami w Polsce, które znajdują się na liście światowego dziedzictwa UNESCO są:

1. Stare Miasto w Krakowie (województwo małopolskie) - wpisane na listę w 1978 roku

2. Zabytkowa kopalnia soli w Wieliczce (województwo małopolskie) - wpisana na listę w 1978 roku

3. Obóz koncentracyjny Auschwitz w Oświęcimiu (województwo małopolskie) - wpisany na listę w 1979 roku

4. Puszcza Białowieska (województwo podlaskie) - wpisana na listę w 1979 roku

5. Stare Miasto w Warszawie (województwo mazowieckie) - wpisane na listę w 1980 roku

6. Stare Miasto w Zamościu (województwo lubelskie) - wpisane na listę w 1992 roku

7. Średniowieczny Zespół Miejski w Toruniu (województwo kujawsko-pomorskie) - wpisany na listę w 1997 roku

8. Zamek krzyżacki w Malborku (województwo pomorskie) - wpisany na listę w 1997 roku

9. Manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy wraz z parkiem pielgrzymkowym w Kalwarii Zebrzydowskiej (województwo małopolskie) - wpisany na listę w 1999 roku

10. Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy (województwo dolnośląskie) - wpisane na listę w 2001 roku

11. Drewniane kościoły południowej Małopolski w Binarowie, Bliznem, Dębnie, Haczowie, Lipnicy Murowanej, Sękowej (województwo podkarpackie i małopolskie)- wpisane na listę w 2003 roku

12. Park Mużakowski (województwo lubuskie) -  wpisany na listę w 2004 roku

13. Hala Stulecia we Wrocławiu (dolnośląskie) - wpisana w 2006 roku

14. Drewniane cerkwie regionu karpackiego w Brunarach, Chotyńcu, Kwiatoniu, Owczarach, Powroźniku, Radrużu, Smolniku, Turzańsku (małopolskie i podkarpackie) - wpis w 2013 roku

15. Kopalnia rud ołowiu, srebra i cynku w Tarnowskich Górach (śląskie) - wpis w 2013 roku
 

Lista obiektów UNESCO w Polsce na mapie

odpowiedź 9 września 2016 przez użytkownika

1. Stare Miasto w Krakowie

Najstarsze miejsce w tym mieście, w którego centrum znajduje się Rynek Główny. Wpisane na listę UNESCO w dziedzinie kultury. Obszar Starego Miasta jest otoczony przez liczne parki miejskie. Do miejsca tego codziennie ściągają tłumy turystów chcących skorzystać w wielu atrakcji, z których można wymienić te najważniejsze, czyli:

- Sukiennice (budynek, w którym mieszczą się kramy, galeria Polskiego Malarstwa i Rzeźby XIX wieku, Podziemia Rynku Głównego i kawiarnia Noworolski),

- wieża ratuszowa, z której codziennie w południe słychać hejnał mariacki, grany z wieży Kościoła Mariackiego,

- liczne kościoły np. Kościół Mariacki

- pomniki m.in.: Adama Mickiewicza, Jadwigi i Jagiełły, Aleksandra Fredry, Mikołaja Kopernika czy Tadeusza Kościuszki

- ciekawe muzea narodowe (Dom Jana Matejki czy Muzeum Książąt Czartoryskich), historyczne (Barbakan) i archeologiczne

- teatry Słowackiego i Stary Teatr,

- wiele klubów, kawiarenek czy słynna Piwnica pod Baranami, czyli kabaret artystów krakowskich.

Cała powierzchnia krakowskiego Starego Miasta ma kształt kwadratu i nie zmieniła go od czasów średniowiecznych. Prócz atrakcji miejsce to słynie również z pysznych obwarzanek krakowskich, które są symbolem tego miasta. Za symbol Krakowa uważane są również gołębie, których na Starym Mieście


2. Królewskie Kopalnie Soli w Wieliczce i Bochni 

Choć obie kopalnie są znane, to jednak bardziej ta z Wieliczki niedaleko Krakowa. Wydobywa się tu sól kamienną podobnie jak w kopalni w Bochni. Oba te miejsca wpisane są na listę Dziedzictwa Kulturowego, podobnie jak do 1772 roku wchodziły w skład żup krakowskich, czyli przedsiębiorstwa kopalni wraz z warzelniami. 

Kopalnia soli w Bochni obecnie służy jako obiekt turystyczno – leczniczy. Do celów leczniczych przeznaczono tu największą komorę zwaną Ważyn, gdzie panuje specyficzny mikroklimat. Turyści mogą skorzystać z unikatowego zabytku techniki, jakim jest silnik parowy służący do napędu wind. Uruchamia się go wyłącznie okazjonalnie. 

Kopalnia soli w Wieliczce jest większa, gdyż zajmuje dziewięć poziomów. Najgłębszy położony jest 327 metrów pod ziemią. Kopalnia ta, podobnie jak Bochnia, ma zastosowanie turystyczno – lecznicze, gdzie rehabilitacji służy komora Jezioro Wessel. W jej wnętrzu znajdują się chodniki, pochylnie, jeziora oraz szyby. Turyści chodząc korytarzami Podziemnej Trasy Turystycznej, mogą zwiedzać Muzeum Żup Krakowskich, liczne komory, kaplice, z których najbardziej znana jest kaplica św. Kingi oraz groty kryształowe, w których znajdują się kryształy halitu. 


3. Niemiecki nazistowski obóz koncentracyjny i zagłady Auschwitz – Birkenau 

Miejsce to wpisane jest na listę Dziedzictwa Kulturowego. Obóz koncentracyjny, w którym osadzano więźniów politycznych i opozycjonistów, z czasem również Żydów, Polaków, Romów oraz jeńców radzieckich. Obóz ten mieścił się w Oświęcimiu, Brzezince (Auschwitz, Birkenau), ale również w miejscowości Monowice (Monowitz). Pierwszy z trzech obozów, był miejscem pracy przymusowej oraz pełnił rolę centrum zarządzającego całym kompleksem. Drugi obóz w Brzezince to miejsce eksterminacji masowej, w którym znajdowały się komory gazowe i krematoria. Zaś trzeci obóz to obóz pracy przymusowej w zakładach koncernu IG Farben. 

Obóz numer I – Auschwitz założono w 1940 roku. Przetrzymywano tu polskich inteligentów oraz walczących z okupantem Polaków. Z upływem czasu osadzeni zostawali również jeńcy radzieccy, księża, Żydzi, niemieccy przestępcy i homoseksualiści. Więźniowie ci rozbudowywali obóz własnymi silami. Z pierwszego transportu 728 osób, wojnę przeżyło 239. 

Budynki, które znajdowały się w obozie, przeznaczone dla więźniów zwano blokami. Niektóre z nich pełniły funkcję miejsca eksperymentów medycznych, kar za naruszanie prawa obozowego czy domu publicznego. 

Obóz numer 2 – Birkenau działał od 1941 roku. Był miejscem masowej eksterminacji i największym obozem zagłady, w którym zginęło ponad milion osób. Baraki podzielone były na obozy m.in. na obóz męski, kobiecy, rodzinny, cygański, na odcinek szpitalny, komory gazowe oraz krematoria. 

Obóz numer 3 – Monowitz założony został w 1942 roku i miał on charakter przemysłowy. Więźniów wyniszczała ciężka, mordercza praca. 

Na obszarze obozów działały również podobozy, które zajmowały się zaopatrywaniem w produkty rolne i zajmujące się hodowlą zwierząt. Obozy zaczęto likwidować w połowie 1944 roku, a więźniów wywożono. Poza tym zacierano ślady zbrodni paląc dokumenty, rozbierając krematoria lub zasypując doły z ludzkimi prochami. Uratowani więźniowie odchodzili do swoich domów, chorych przewożono do szpitali. 


4. Białowieski Park Narodowy 

Drugi Park Narodowy w Polsce, założony w 1932 roku. Położony jest w województwie podlaskim. Białowieski Park Narodowy zwany też Puszczą Białowieską jest Światowym Dziedzictwem Ludzkości. To właśnie tu występuje, największa na świecie, populacja żubra. 

Prócz Puszczy, jeszcze do niedawna, żubry żyły również na Kaukazie. By powiększyć ich populację osobniki ściągano z ZOO i hodowano w osobnych, wyznaczonych miejscach. Z tych miejsc na wolność wypuszczono je dopiero w 1952 roku. Do dnia dzisiejszego żyje tu około 950 żubrów, które stały się symbolem tego miejsca. 

Prócz żubrów w Puszczy Białowieskiej żyją ponadto różne gatunki bezkręgowców, a także ryby, płazy, gady, patki i ssaki w sumie ponad 12 000 gatunków. Białowieski Park Narodowy stanowią także naturalne lasy liściaste oraz iglaste, głównie sosny i świerki. 

Park ten jest udostępniony do zwiedzania turystom, którzy mogą przebyć go zarówno pieszo, jak i rowerem. Podczas zwiedzania spotkać można martwe drzewa, które są siedliskiem dla różnego rodzaju grzybów, bezkręgowców czy bakterii. 


5. Stare Miasto w Warszawie 

Początki jego powstania szacuje się na XIII wiek. Miejsce to określano wtedy jako Starą Warszawę, którą założył Bolesław II. Miejsce to zasiedlali bogaci kupcy, których było około 40. Stare Miasto w Warszawie w tamtych czasach, jak i obecnie ma kształt prostokąta. 

Na terenie Starego Miasta znajduje się wiele atrakcyjnych miejsc, które są licznie odwiedzane przez turystów, jak i mieszkańców Warszawy. Należą do nich m.in.: 

- Katedra Jana Chrzciciela (dawny kościół parafialny),
- Zamek Królewski,
- Brama Krakowska,
- Barbakan,
- kolumna Zygmunta,
- liczne zabytkowe kamienice. 


6. Stare Miasto w Zamościu 

Starówka w Zamościu jest to jedno z sześciu osiedli tego miasta. Teren Starego Miasta jest jedynym takim unikalnym miejscem w naszym kraju. Miejsce to zostało wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego, gdyż na to miano zasługuje jego budowa, która miała nawiązywać do włoskich miasteczek. Uliczki tu umieszczone ułożone są pod kątem prostym, gdyż miało to być idealne miasto.

Na terenie zamojskiej Starówki znajduje się wiele zabytkowych budynków oraz miejsc wartych zobaczenia. Oto niektóre z nich: 

- Ratusz,
- Pałac Zamoyskich, założony przez założyciela miasta Jana Zamoyskiego,
- Akademia Zamojska,
- liczne kościoły, synagogi, mykwy,
- jatki żydowskie,
- fortyfikacje Twierdzy Zamość. 

odpowiedź 9 września 2016 przez użytkownika

7. Średniowieczny zespół miejski Torunia 

Toruń – miasto położone nad dwoma rzekami: Drwęcą i Wisłą posiada wiele walorów, nie tylko turystycznych, które są wizytówką tego miasta. Jednym z takich miejsc jest właśnie zespół miejski pochodzący z czasów średniowiecza. Zalicza się go do najcenniejszych zabytków w naszym kraju, pochodzących z tamtego okresu. Średniowieczny Zespół Miejski został umieszczony na liście Dziedzictwa Kulturowego. Choć nazwa zespół miejski za wiele nam nie mówi, to chodzi tu o takie miejsca jak: Stare Miasto, Nowe Miasto i teren zamku krzyżackiego. 

Stare Miasto – to właśnie tu można spotkać większość zabytków pochodzących z okresu średniowiecza. Jest ich wiele, ale do tych najważniejszych i najbardziej znanych zalicza się z pewnością: 

- Rynek Staromiejski i Ratusz – rynek w tamtejszych czas był nie tylko miejscem targowym, ale również miejscem straceń i kar wymierzanych skazańcom. Tu odbywały się również różnego rodzaju imprezy oraz wydarzenia okolicznościowe. 
- Dwór Artusa, w którym obecnie mieści się Centrum Kultury, Toruńska Orkiestra Symfoniczna oraz sklepy,
- kościoły i zabytkowe kamienice,
- pomnik Mikołaja Kopernika oraz Dom Kopernika, w którym to podobno astronom przyszedł na świat,
- Hotel Trzy Korony, działający od 1480 roku po dziś dzień. 

Nowe Miasto – jak sama nazwa wskazuje jest młodszą częścią całego zespołu średniowiecznego. Teren ten był oddzielony murami i fosą od terenów Starego Miasta. Z jednego do drugiego można było dostać się dwoma mostami. Nowe miasto było zamieszkiwane przez rzemieślników i było znacznie uboższe od Starego. Podobnie jednak przedstawiały się zabytki wybudowane na tym terenie. Są nimi: 

- Rynek Nowomiejski z gotyckimi i renesansowymi kamienicami,
- kościół św. Jakuba,
- fragmenty murów miejskich 

Zamek krzyżacki, a właściwie jego ruiny, na których to odbywają się liczne imprezy tematyczne, lekcje dydaktyczne czy też miejsce, które można zwiedzać. Do dziś zachowało się niewiele z wybudowanego w XIII wieku zamku. 

8. Zamek Krzyżacki w Malborku 

Zamek ten uznany jest za pomnik historii i wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Wybudowano go nad rzeką Nogat w okresie od XIII do XV wieku. W początkowych latach swoją siedzibę mieli tu wielcy mistrzowie zakonu krzyżackiego. Następnie była tu rezydencja królów Polski, a potem zamek dewastowano, rekonstruowano i odbudowywano, by przywrócić mu jak najbardziej pierwotny wygląd. 

zamek w malborku

Obecnie mieści się nim siedziba Muzeum Zamkowego, w którego skład wchodzi Zamek Wysoki, Średni i Niski. Wszystkie trzy zamki udostępnione są do zwiedzania turystom, a w czasie letnim na ich terenie organizowane są pokazy walk rycerskich, dawnego życia na zamku oraz wiele innych atrakcji. 


9. Kalwaria Zebrzydowska: manierystyczny zespół architektoniczny i krajobrazowy oraz park pielgrzymkowy z XVII wieku 

Najbardziej znane w Polsce sanktuarium maryjne znajdujące się w Kalwarii Zebrzydowskiej znajdujące się na liście Światowego Dziedzictwa Kultury i Nauki. Ze względu na religijny charakter miejsca oraz licznie organizowane pielgrzymki, określa się je również jako Polska Jerozolima

W skład całego kompleksu wchodzi bazylika, sanktuarium oraz Park Pielgrzymkowy. Bazylikę wybudowano w stylu barokowym i rokoko, podobnie jak klasztor, który posiada trzy piętra. Wierni przechadzają się również ścieżkami znajdującymi się w Parku Pielgrzymkowym, w którym umieszczone zostały kościoły i kapliczki. Ścieżki te określa się mianem dróżek kalwaryjskich, które są podzielone na dróżki Pana Jezusa i dróżki Matki Boskiej. 


10. Kościoły Pokoju w Jaworze i Świdnicy 

Kościoły te zbudowane są z drewna i są największymi budowlami sakralnymi w Europie wybudowanymi w XVII wieku z tego właśnie surowca. Początkowo były trzy Kościoły Pokoju w Polsce, ale obecnie stoją już tylko dwa. 

Jawor – kościół ten pochodzi z 1655 roku. Jego wnętrze zawiera w sobie barokową ambonę, ołtarz oraz chrzcielnicę. Nazwa Kościół Pokoju wzięła się m.in. od organizowanych tu corocznych Koncertów Pokoju, które to koncerty grają artyści z kraju oraz z Czech i Niemiec. 

Świdnica – Kościół Pokoju wybudowano tu w 1656 roku. Prócz samego kościoła stoi tu również dzwonnica oraz szkoła ewangelicka. Nazwa tego kościoła to symbol pojednania Polski i Niemiec, które miało miejsce w 1989 roku. Kościół ten jest bardzo duży i może pomieścić do 7500 wiernych. Podobnie jak w poprzednim kościele stoi tu barokowa ambona oraz ołtarz. Zachowały się również zabytkowe organy, zdobiona loża i liczne malowidła. 


11. Drewniane kościoły południowej Małopolski i Podkarpacia – Binarowa, Blizne, Dębno Podhalańskie, Haczów, Lipnica Murowana, Sękowa 

Zbiór tych drewnianych kościołów, prócz tego że jest wpisany na listę Światowego Dziedzictwa Kulturalnego, jest również częścią szlaku architektury drewnianej. Każdy z wymienionych poniżej kościołów jest cenny pod względem architektury i swoich lat (najstarszy z nich pochodzi z XIV wieku). 

Binarowa – kościół pochodzący z XV wieku, noszący nazwę św. Michała Archanioła. Od momentu jego wybudowania przez prawie cały czas trwały w nim prace renowacyjne i remontowe. Kościół ten posiada wieżę przykościelną, kaplicę zaś w jego wnętrzach znajdują się cenne malowidła i rzeźby. Kościół w Binarowej jest najcenniejszym i najlepiej wyposażonym kościołem drewnianym w całej Europie środkowej. 

Blizne – wybudowany w XV wieku kościół pw. Wszystkich Świętych. Kościół ten wybudowano w stylu gotyckim i miał on charakter obronny. Obok kościoła znajduje się wieża przykościelna, dzwonnica, kapliczki oraz zadaszenia zwane sobotami. Wnętrze kościoła zdobi ołtarz, ambona oraz chrzcielnica z XVIII wieku. Całość otoczona jest starodrzewiem. 

Dębno Podhalańskie – kościół pochodzący z XV wieku, św. Michała Archanioła. W skład otoczenia kościoła wchodzi wieża o pochyłych ścianach. Wnętrze kościoła zdobią motywy roślinne i ornamenty geometryczne oraz rzeźby. Można je zauważyć np. na ołtarzu głównym, tabernakulum, krucyfiksie i posągach. Do ciekawostek należy to, że kościół ten był nominowany do konkursu Siedmiu Cudów Polski oraz to, że był on sceną w filmie Janosik. 

Haczów – kościół zbudowany w XIV wieku noszący nazwę Wniebowstąpienia Najświętszej Maryi Panny i św. Michała Archanioła. Jest to zarówno najstarszy, jak i największy drewniany kościół w Europie. Wnętrze kościoła zdobi cenny ołtarz, rzeźby gotyckie, chrzcielnica oraz figurka Matki Boskiej Bolesnej. Ciekawostką jest to, że wizerunek owego kościoła umieszczono w 2006 roku na monetach. 

Lipnica Murowana – jest to kościół cmentarny pochodzący z XV wieku, noszący imię św. Leonarda. We wnętrzu kościoła znajduje się chór, liczne malowidła, rzeźby oraz ołtarz. 

Sękowa – najpiękniejszy w Polsce drewniany kościół wybudowano w XVI wieku, nosi nazwę św. Filipa i św. Jakuba, ale nazywa się go też Perłą Beskidu Niskiego. Wewnątrz kościoła znajduje się zakrystia, chór, ołtarz, chrzcielnica oraz obrazy. 

odpowiedź 9 września 2016 przez użytkownika

12. Park Mużakowski nad rzeką Nysą 

Park łączący ze sobą dwa kraje: Polskę i Niemcy posiadający styl angielski. Jego powierzchnia to 728 ha z czego 522 ha należą do naszego kraju. Park Mużakowski jest pierwszym w Polsce geoparkiem, czyli obszarem chronionym o dokładnych granicach, gdzie obejmuje stanowiska dziedzictwa geologicznego. Niedaleko parku przepływa rzeka Nysa Łużycka. 

Park Mużakowski założony został w pierwszej połowie XIX wieku przez księcia Hermanna Ludwiga Heinricha von Puckler’a – Muskau’a. Na jego prośbę posadzono tu wiele gatunków drzew oraz krzewów. 

Losy tego miejsca potoczyły się tak, że park był we władaniu jeszcze dwóch innych osób. Obecnie Park jest we władaniu Narodowego Instytutu Dziedzictwa po stronie polskiej. 


13. Hala Stulecia (Hala Ludowa) we Wrocławiu 

W jednym z największych parków Wrocławia znajduje się owa hala Stulecia. Zaprojektował ją wrocławski architekt Max Berg, a jej budowa zajęła dwa lata (1911 – 1913). Hala powstała na miejscu dawnego toru wyścigów konnych i służyła do prezentacji wystaw o różnej tematyce. W jej wnętrzu znajdowała się hala centralna oraz 56 innych pomieszczeń urządzonych pod wystawy, a także organy. Łącznie można było pomieścić w niej około 10 000 osób. 

Na obszarze budowy hali Stulecia powstały jeszcze inne obiekty, m.in.:

- Pawilon Czterech Kopuł,
- Pergola wybudowana nad stawem z fontanną,
- obiekty rekreacyjne. 

Prócz wystaw na przełomie wielu lat, odbywały się tu również koncerty, imprezy sportowe, targi, seanse kinowe, a nawet mecze koszykarskie. Obecnie hala Stulecia jest udostępniona do zwiedzania dla turystów. 


14. Drewniane cerkwie regionu karpackiego w Polsce 

Cerkwie te są wpisane na listę Światowego Dziedzictwa Kulturowego. Łącznie jest ich 16 z czego połowa w Polsce, a druga połowa na Ukrainie. Polskie drewniane cerkwie wybudowano w typach architektury: halickiej, bojkowskiej i łemkowskiej. Poniżej znajduje się ich lista wraz z opisami. 

Raduż – znajduje się tu wybudowana w XVI wieku cerkiew pw. Św. Paraskewy. Jest to najstarsza drewniana cerkiew prawosławna w kraju. Miejsce to obecnie jest obiektem muzealnym. W otoczeniu cerkwi znajduje się również dzwonnica oraz cmentarz z kamiennym krzyżem i kryptą rodziny Andruszewskich – niegdyś właścicieli Raduża. 

Chotyniec – mieści się tu XVI – wieczna cerkiew Narodzenia Przenajświętszej Bogurodzicy. Ta grekokatolicka cerkiew jest czynna do dziś. W jej wnętrzu znajduje się prezbiterium, nawa, babiniec oraz przedsionek. Cerkiew ta posiada również dzwonnicę. 

Smolnik – początkowo prawosławna cerkiew pochodząca z XVI wieku nosząca imię św. Michała Archanioła. Wybudowano ją w stylu bojkowskim i jest to jedyna taka cerkiew w Polsce wybudowana w tym właśnie stylu. Obecnie należy do kościoła rzymskokatolickiego, a w międzyczasie była to również cerkiew grekokatolicka. W otoczeniu cerkwi znajduje się cmentarz przycerkiewny. 

Turzańsk – cerkiew prawosławna wystawiona w początkach XIX wieku pw. Św. Michała Archanioła. Cerkiew była kiedyś również cerkwią unicką, służyła także grekokatolikom i ludności rzymskokatolickiej. Cerkiew jest wybudowana w stylu łemkowskiej architektury. W jej wnętrzu znajduje się babiniec, nawa oraz prezbiterium, a w otoczeniu jest również dzwonnica. 

Powroźnik – niegdyś cerkiew grekokatolicka pochodząca z XVI wieku imienia św. Jakuba. Ta cerkiew podobnie jak poprzednia, również jest wybudowana w stylu łemkowskim. Znajduje się tu wieża wraz z dzwonem, nawa i prezbiterium. Obecnie cerkiew służy jako kościół rzymskokatolicki. 

Owczary – łemkowska cerkiew pochodząca z XVII wieku pod wezwaniem Opieki Matki Bożej. W skład cerkwi wchodzi prezbiterium, wieża, nawa. Świątynię tę użytkują obecnie rzymsokokatolicy oraz grekokatolicy. Cerkiew ta posiada wieżę, nawę i prezbiterium. 

Kwiatoń – tutejsza cerkiew pochodzi z XVII wieku, wybudowana została w stylu łemkowskim i jest ona pw. św. Paraskewy. Początkowo była to świątynia grekokatolicka, natomiast obecnie należy do kościoła rzymskokatolickiego. Cerkiew ta wyposażona jest w wieżę, która jest najstarszą spośród wszystkich łemkowskich cerkwi. We wnętrzu znajdują się kolumny i gzymsy z marmuru oraz barokowe zdobione elementy. 

Brunary – cerkiew wybudowana w XVII wieku pw. św. Michała Archanioła. Od początku swojego istnienia była to grekokatolicka cerkiew, którą obecnie przejął kościół łaciński. Jest to kolejna z łemkowskich świątyń, która posiada wewnętrzne elementy pochodzące z baroku. 

...