lh
pytanie zadane 1 lutego 2018 w Nauka i technika przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 1 lutego 2018 przez użytkownika

W 2007 roku sonda New Horizons wyruszyła z Ziemi w kierunku Plutona, by lepiej go zbadać, poznać co nastąpiło w 2015 roku. Dzięki instrumentom zamieszczonym na niej mogliśmy dowiedzieć się więcej o tej planecie i jej pięciu księżycach. Instrumenty te robiły zdjęcia (kolorowe, jak i czarno-białe), robiły pomiary spektroskopowe, mierzyły temperaturę, wykrywały pły i plazmę kosmiczną. Oto jakie narzędzia pomagały w tym zadaniu:

- Rex - urządzenie do radiowej komunikacji pomiarów temperatury i ciśnienia atmosfery Plutona,

- Pepssi - analizował gęstość i chemiczny skład jonów w plazmie atmosfery Plutona,

- Swap - mierzył szybkość uciekania atmosfery planety i sprawdzał jej oddziaływanie z wiatrem słonecznym,

- Lorri - jest teleskopową kamerą robiącą z daleka zdjęcia o wysokiej rozdzielczości, dzięki którym zbadano struktury geologiczne,

- SDC - badało pył kosmiczny uderzający w sondę podczas lotu przez Układ Słoneczny; stworzony i kierowany przez studentów,

- Ralph - spektrometr i kamera analizujące widmo promieniowania podczerwonego i widzialnego, dzięki którym można stworzyć mapy rozkładu barw, składu chemicznego i temperatury na powierzchni Plutona,

- Alice - robiła pomiary spektroskopowe promieniowania ultrafioletowego by zbadać skład atmosfery Plutona oraz poszukiwać atmosfer na Charonie i w Pasie Kuipera. 

...