pytanie zadane 31 stycznia 2018 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 31 stycznia 2018 przez użytkownika

PESEL to skrót od Powszechny Elektroniczny System Ewidencji Ludności. Jego początek nastąpił w latach 70. ubiegłego stulecia. Numer pesel nadaje minister właściwy do spraw informatyzacji. 

Składa się on z jedenastu cyfr. 

Przykład peselu: 33112211222

* Pierwsze sześć z nich to data naszego urodzenia (rok, miesiąc i dzień). W podanym przykładzie wyżej będzie to 22 listopada 1933 roku.

Dodatkowo trzecia i czwarta cyfra w kolejności od początku, czyli miesiąc urodzenia, odnosi się również do stulecia, w którym się urodziliśmy. Dlatego też osoby urodzone po 1999 roku mają inne oznaczenie miesiąca, niż osoby urodzone przed tym rokiem. "Dlatego osoba urodzona 12 stycznia 1914 roku będzie miała PESEL 140112PPPPK, a osoba urodzona 12 stycznia 2014 roku - 142112PPPPK. Dzięki tej metodzie dwie różne osoby na pewno nie będą posiadały tego samego numeru PESEL w tym samym czasie."

Miesiąc Stulecie
1800-1899 1900-1999 200-2099 2100-2199
Styczeń 81 01 21 41
Luty 82 02 22 42
Marzec 83 03 23 43
Kwiecień 84 04 24 44
Maj 85 05 25 45
Czerwiec 86 06 26 46
Lipiec 87 07 27 47
Sierpień 88 08 28 48
Wrzesień 89 09 29 49
Październik 90 10 30 50
Listopad 91 11 31 51
Grudzień 92 12 32 52

* Kolejne 4 cyfry, to cyfry porządkowe oznaczające płeć. Dokładniej cyfra przedostatnia oznacza płeć: mężczyzna lub kobieta. Cyfry parzyste oznaczają kobiety (0,2,4,6,8) a nieparzyste mężczyzn (1,3,5,7,9). W podanym wyżej przykładzie mamy kobietę. 

* Ostatnia cyfra służy sprawdzeniu poprawności całego Peselu. Jest to liczba kontrolna.  

...