seohost
pytanie zadane 21 grudnia 2015 w Historia przez użytkownika anonimowy
Jakie narodowości zamieszkiwały w tamtejszej Polsce?

1 odpowiedź

odpowiedź 21 grudnia 2015 przez użytkownika

Poniższa mapa przedstawia narodowości, które zamieszkiwały polskie ziemie na przełomie wieków XIX i XX

narodowości na ziemiach polskich w XIX i XX wieku

Jak widać Polska w tych czasach nie była jednolita etnicznie, jak to jest w obecnych czasach. Była dużo bardziej różnorodna, zamieszkiwana też w dużej mierze przez Rusinów (Ukraińców), Białorusinów, Niemców, Litwinów.

...