pytanie zadane 29 stycznia 2018 w Biznes i finanse przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 29 stycznia 2018 przez użytkownika

W Polsce można spotkać się najczęściej z następującymi oznaczeniami certyfikacji produktów:

- Certyfikatem zgodności, który potwierdza zgodność wyrobu z wymaganiami określonych dokumentów,

- znak CE, czyli Certyfikat zgodności ze stosowanymi wymaganiami zawartymi w Dyrektywie Nowego Podejścia, który potwierdza, że dany produkt jest zgodny z podstawowymi wymaganiami dyrektywy UE i może być dopuszczony do obrotu na rynku. Znak taki często powinniśmy widzieć na kupowanych produktach,

znak CE certyfikat

- znak PN, czyli certyfikat zgodności z Polską Normą,

- znak ekologiczny, czyli certyfikat uprawniającym do oznaczania tym znakiem Eko-Znak, który potwierdza brak negatywnych  skutków dla środowiska podczas wytwarzania, transportowania, instalowania, użytkowania i utylizacji wyrobu. Otrzymują go wyroby krajowe i zagraniczne, które spełniają określone wymogi,

- znak jakości Q, czyli certyfikat uprawniający do oznaczania tym znakiem, potwierdzający, że wyrób ma ponadprzeciętną jakość oraz ma znacznie niższą od przeciętnej materiałochłonność i energochłonność. Certyfikacja ta jest w pełni dobrowolna i otrzymują ją wyłącznie wyroby krajowe produkowane w Polsce. 

...