seohost
pytanie zadane 29 stycznia 2018 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 29 stycznia 2018 przez użytkownika

Próbka towaru to część danej partii towaru bezpośrednio poddawaną badaniom, na podstawie których określa się jakość całej partii towaru. ocenia się ja na podstawie analizy próbki laboratoryjnej. Można wyróżnić następujące próbki:

próbka pierwotna - część pobrana jednorazowo z jednego miejsca towaru nieopakowanego albo z jednego opakowania jednostkowego

próbka jednostkowa - czyli łączna liczba próbek pierwotnych pobranych z opakowania jednostkowego

próbka ogólna - czyli łączna liczba próbek pierwotnych pobranych z całej partii towaru

średnia próbka laboratoryjna - część próbki ogólnej, która powstała przez wymieszanie i wydzielenie

To na jakiej zasadzie pobiera się daną próbkę jest określone w umowach handlowych, normach bądź instrukcjach. Pobiera się je w sposób beztendencyjny (losowy).Musi to odbywać się w warunkach, które nie wpływają na zmianę własności produktu i w jak najkrótszym czasie. 

...