pytanie zadane 29 stycznia 2018 w Biznes i finanse przez użytkownika Gość
otagowane ponownie 22 listopada 2019 przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 29 stycznia 2018 przez użytkownika
edycja 15 kwietnia 2023 przez użytkownika

Towaroznawstwo jest nauką o towarach i czynnikach wpływających na jego zdolność zaspokojenia określonych potrzeb człowieka. Jest ono bardzo rozległą dziedziną wiedzy obejmującą poprawne nazewnictwo, surowce i materiały, proces technologiczny, klasyfikacje towarów, normalizację, metody badań, ocenę jakości, znakowanie, dobór opakowań, magazynowanie i transport. Dzieli się je na towaroznawstwo ogólne i branżowe (szczegółowa charakterystyka towarów). 

towaroznawstwo

Oto jaki zakres różnych dyscyplin wykorzystuje się w towaroznawstwie:

Nauka Wykorzystanie w towaroznawstwie
Chemia Dzięki niej uzyskuje się towary odpowiedniej jakości, wartości odżywczej, poza tym zapobiega się korozji czy utracie witamin
Fizyka Istotna w wyrobach nieżywnościowych, ale też w żywności jak np. kaloryczność czy konsystencja
Mikrobiologia Zapobiega niekorzystnym zmianom podczas przechowywania żywności
Technologia Kontroluje i steruje jakością na wszystkich etapach produkcji
Materiałoznawstwo Dzięki odpowiedniemu materiałowi uzyskuje się pożądane cechy produktu
Informatyka Automatyczna identyfikacja towarów
Ekonomia Wartość wymienna towaru powinna wynikać z wartości użytkowej i jakości
Marketing Dostosowuje właściwości towarów do nabywców, promocji i znakowania towaru
Logistyka Zapewnienie właściwych warunków transportu i opakowania
Psychologia Dobór kolorystyki, kształtu wpływa na posiadanie danego towaru
Geografia region z jakiego pochodzi towar pozwala przewidzieć  jego jakość
Prawo Badanie i znakowanie grup towarów i odpowiedzialność za wyrób

Towaroznawstwo wchodzi w skład nauk ekonomicznych i znajduje się tuż obok ekonomii, finansów i nauk o zarządzaniu. Obecnie wiele uczelni w Polsce posiada taki kierunek kształcenia. Uczelnie te znajdują się m.in. w Krakowie, Poznaniu, Gdynii, Radomiu, Rzeszowie, Wrocławiu, Łodzi, Szczecinie, Olsztynie, Lublinie, Warszawie i Krośnie. 

Osoba kończąca kierunek jakim jest towaroznawstwo nabywa umiejętności takie jak m.in.:

- ocena produktów spożywczych i przemysłowych,
- przeprowadzanie analizy cyklu trwania produktu,
- poznanie standardów jakości,
- certyfikowanie żywności,
- metody wprowadzania systemów jakości itp.

Jako znawca towarów można potem pracować np. w laboratoriach kontroli jakości i certyfikacji produktów lub w jednostkach kontrolno-pomiarowych, jednostkach gospodarczych i przemysłowych. Zawód wykonywany będzie się nazywał specjalista do spraw jakości i ekspert do spraw produktów. Poza tym można pracować w organach nadzoru urzędowego oraz w przedsiębiorstwach produkcji żywności. 

...