lh
pytanie zadane 8 stycznia 2018 w Fauna i flora przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 8 stycznia 2018 przez użytkownika

O ile przesadzenie małego drzewka nie stanowi większego problemu, o tyle już z kilkuset letnim, wielkim drzewem problem może być nie mały. Póki co największym przesadzonym drzewem była sekwoja z Idaho licząca sobie 105 lat, 400 ton i mająca wysokość dziesięć pięter. 

Posadzona ona została w tym mieście wiele lat temu przez John'a Muir'a - przyrodnika i współzałożyciela Sierra Club (organizacji zajmującej się ochroną przyrody). Sekwoję trzeba było przenieść w inne miejsce z powodu rozbudowy szpitala Saint Luke's Health System. 

Przeniesienie takiego wielkiego drzewa to nie lada wyzwanie, więc firma musiała przygotować odpowiedni projekt i opracować plan. Konieczne było zbadanie systemu korzeniowego, wykopanie rowu o głębokości 1,5 m i średnicy 12 m, a także otoczyć bryłę korzeniową siatką z metalu. Na koniec sekwoja musiała się 7 miesięcy przyzwyczajać do takiej sytuacji. 

Po tym czasie pod bryłą korzeniową zostały umieszczone stalowe pręty. a pod nimi nadmuchiwane poduszki. Poduszki te napompowano w ciągu 15 minut, dzięki czemu bryła uniosła się na wysokość 90 cm. Tak platforma z drzewem została wtoczona po pochylni, a następnie przewieziono je na odpowiednie, nowe miejsce. W to miejsce została tez przeniesiona ziemia z poprzedniego miejsca, by roślina lepiej się zakorzeniła. Teraz lokalne służby będą monitorowały sekwoję przez około 5 lat, sprawdzając stan drzewa i zapewniając mu należytą opiekę, by w tym miejscu stała jeszcze dłużej niż w pierwszym. 

...