seohost
pytanie zadane 2 stycznia 2018 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 2 stycznia 2018 przez użytkownika

Gołoledź to gładka, bardzo śliska powierzchnia pokryta warstwą lodu. Jest to zjawisko pogodowe najczęściej spotykane zimą przy minusowej temperaturze i opadach deszczu, mżawki lub mgły. Gołoledź określa się również mianem szklanki lub czarnego lodu, gdy powstaje ona na asfaltowej drodze np. ulicy. 

Jak powstaje gołoledź? Spadające krople deszczu rozpływają się i zamarzają przy minusowej temperaturze. Gołoledź może również powstać, gdy po suchej i mroźnej pogodzie, przychodzi ocieplenie z opadami deszczu.

gołoledź na szosie

Gdzie występuje gołoledź? Zjawisko to znacznie częściej występuje w pobliżu zbiorników wodnych np. jezior, stawów, kanałów melioracyjnych czy rzek, a także w miejscach zacienionych przez drzewa i krzewy. Może znajdować się również często na mostach, wiaduktach czy przejazdach nad ciekami wodnymi. 

Jak zlikwidować gołoledź? Gołoledź można zmniejszyć poprzez sypanie powierzchni solą lub wodnymi roztworami soli. Działają one tylko do temperatury -18oC. Poniżej tej temperatury stosuje się chlorki magnezu lub chlorki wapnia. 

Gołoledź jest bardzo niebezpiecznym zjawiskiem, ponieważ mimo, że wydaje się, że nic nie ma na danej drodze, że droga jest sucha, to jest zupełnie inaczej. Śliska, pokryta lodem droga może prowadzić do upadków, poślizgnięć, a nawet złamań (piesi), a także do zderzeń w wyniku nie wyhamowania (pojazdy). Dlatego tak ważne jest zachowanie bezpieczeństwa na drodze i wolnej jazdy bez pośpiechu. 

...