lh
pytanie zadane 19 grudnia 2015 w Geografia przez użytkownika anonimowy
Jakie są podstawowe dane czy tez informacje o Słońcu?

1 odpowiedź

odpowiedź 21 grudnia 2015 przez użytkownika

Podstawowe dane o Słońcu przedstawię w poniższej tabeli.

Promień równikowy 696 000 km
Objętość 1,41*1018 km3
Objętość względem Ziemi 1,3 mln*objętość Ziemi
Masa 1,99*1030kg
Masa względem Ziemi 332 946*masa Ziemi
Średnia gęstość 1408 kg/m3
Czas obrotu wokół własnej osi 25d9h7m
Temperatura powierzchni (średnia) 5 5300C
Temperatura wnętrza 14 mln0C

Słońce to gwiazda, która leży najbliżej nas. Składa się z gazów, głównie wodoru i helu, gdzie w centrum są one bardziej sprężone i panuje tam temperatura 15 milionów stopni, a ciśnienie wynosi 300 miliardów atmosfer. Powierzchnię Słońca nazywa się fotosferą i składa się ona z rozrzedzonych gazów o temperaturze 6 000oC. Oddziałują tam pola magnetyczne, które odpowiedzialne są za powstawanie plam słonecznych, języków ognia (protubernacji), które tworzą koronę Słońca; burze magnetyczne, wiatr słoneczny. 

...