pytanie zadane 19 grudnia 2015 w Nauka i technika przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 19 grudnia 2015 przez użytkownika

Daniel Gabriel Fahrenheit - gdański fizyk i inżynier pochodzenia niemieckiego. Wynalazca termometru rtęciowego oraz twórca skali temperatur. Urodził się w 1686 roku w Gdańsku. W roku 1701 osiedlił się w Niederlandach. 

W 1725 roku stworzył jedną z najpopularniejszych (obok Celsjusza) skali pomiaru temperatury - Skalę Fahrenheita. Temperaturę w skali Fahrenheita mierzy się głównie w krajach anglosaskich.

Ciekawostką jest to, że do czasów obecnych nie zachowała się żadna podobizna naukowca, żaden obraz czy szkic. Dlatego polscy naukowcy z Politechniki Gdańskiej, postanowili odtworzyć jego portret komputerowo na podstawie wyglądu krewnych Fahrenheita i ówczesnych mieszkańców Gdańska. Tutaj efekt.

Zajmował się wyrabianiem termometrów, barometrów oraz wysokościomierzy. Odkrył zależność temperatury wrzenia wody od ciśnienia (1721 rok). Opracowana prze niego skala temperatur za punkt 00 przyjęła minimalną temperaturę zimy 1708/1709 zanotowaną w Gdańsku. 

1000F miało określać temperaturę ciała wynalazcy (ostatecznie 37,80C). W tej skali 320F odpowiada 00C. Jeśli ciekawią Cię, jak inne wartości w skali Fahrenheita wynoszą w skali Celsjusza, możesz użyć kalkulatora przeliczania stopni Fahrenheita na Celsjusza.

Daniel Fahrenheit zmarł w Hadze 16 września 1736 roku.

komentarz 5 lipca 2020 przez użytkownika Gość
Trochę dziwne że nie zachowała się żadna podobizną podobizną tego naukowca. Mamy wiele obrazów czy rzeźb różnych znanych ludzie sprzed setek lub tysięcy lat temu. A tutaj sprzed zależnie 30 lat nic się nie zachowało.
...