pytanie zadane 17 grudnia 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 17 grudnia 2017 przez użytkownika

Reguła Lenza to forma prawa dotycząca zachowania energii. Prawo Lenza brzmi następująco: Kierunek prądu indukcyjnego jest taki, że wywołany przez ten prąd strumień przeciwdziała zmianom strumienia, które spowodowały powstanie tego prądu indukcyjnego. 

Chodzi o to, że gdy strumień zewnętrzny rośnie, strumień prądu indukcyjnego osłabia go. Przykładem może być doświadczenie, gdzie magnes wsuwa się do zwojnicy, tam jest on indukowany za pomocą prądu, którego pole magnetyczne działa na magnes odpychająco. Po prawej stronie zwojnicy powstaje więc biegun północny, dzięki czemu można wyznaczyć kierunek tej zwojnicy. 

Gdy magnes wysuniemy ze zwojnicy powstanie prąd indukcyjny. Jego strumień będzie działał w stosunku do strumienia magnesu podtrzymującego, zaś zwojnica i magnes będą się przyciągać. 

...