pytanie zadane 17 grudnia 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 17 grudnia 2017 przez użytkownika

Przewodniki z prądem, patrząc pod kątem fizycznym, oddziałują ze sobą ponieważ wokół każdego z nich istnieje pole magnetyczne i znajduje się on w polu magnetycznym drugiego. Dlatego też na każdy przewodnik działa siła elektrodynamiczna. 

Przewodniki z prądami płynącymi w jednym kierunku się zatem przyciągają, zaś z płynami płynącymi w przeciwnych kierunkach się odpychają. 

...