pytanie zadane 17 grudnia 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 17 grudnia 2017 przez użytkownika

Solenoid jest zwojnicą, która składa się z przewodników kołowych połączonych szeregowo. Natężenie jakie występuje wewnątrz solenoidu powinno być wprost proporcjonalne do natężenia prądu i ilości zwojów, a odwrotnie proporcjonalne do długości solenoidu. 

Solenoidy składają się ze zwojów zawiniętych jednowarstwowo i gęsto. 

...