pytanie zadane 17 grudnia 2017 w Nauka i technika przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 17 grudnia 2017 przez użytkownika

W fizyce istnieją dwa prawa Kirchhoffa, które jak sama nazwa wskazuje zostały sformułowane przez niemieckiego fizyka Gustawa Kirchhoffa w 1845 roku.

Pierwsze prawo Kirchhoffa brzmi: Suma natężeń prądów dopływających do węzła sieci równa jest sumie natężeń prądów odpływających  z węzła sieci. Węzeł sieci jest to punkt rozgałęzienia.

Węzeł do którego wpływają i wypływają prądy:

prawo kirchoffa

Suma tych prądów (wpływających i wypływających) jest równa zeru, co można przedstawić w poniższym zapisie:

I1 + I2 + I3 - I4 - I5 = 0

Drugie prawo Kirchhoffa brzmi: Natężenia prądów w poszczególnych gałęziach są odwrotnie proporcjonalne do oporów tych gałęzi. Oznacza to tyle, że suma sił elektromotorycznych będzie równa sumie napięć na poszczególnych oporach oczka. 

...