pytanie zadane 17 grudnia 2017 w Nauka i technika przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 17 grudnia 2017 przez użytkownika

Prawo Coulomba brzmi: Dwa ładunki punktowe działają na siebie siłą, która jest wprost proporcjonalna do iloczynu wartości tych ładunków, a odwrotnie proporcjonalna do kwadratu odległości między nimi. 

Wzór na Prawo Coulomba:
wzór na prawo coulomba
gdzie:
F - siła elektrostatyczna
q1, q2 - ładunki elektryczne
r - odległość
k - stała elektrostatyczna

prawo coulomba

Prawo to odnosi się do oddziaływania na siebie dwóch ładunków punktowych i jest odpowiednikiem prawa powszechnego ciążenia. 

Samo prawo zostało sformułowane dość dawno, bo w 1785 roku przez znanego europejskiego (z Francji) fizyka - Charles’a Coulomba, od którego nazwiska rzecz jasna nazwano owe prawo.

...