pytanie zadane 17 grudnia 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 17 grudnia 2017 przez użytkownika

W fizyce można wyróżnić dwie prędkości kosmiczne. 

Pierwsza prędkość kosmiczna jest prędkością, jaką należy nadać pojazdowi kosmicznemu, by lotem bezsilnikowym mógł okrążyć Ziemię po orbicie kołowej tuż nad jej powierzchnią. 

Z Ziemi startuje rakieta, rozpędza się i następnie przyjmuje prędkość statyczną do orbity, po której porusza się satelita. Gdy prędkość ta zostanie osiągnięta, rakieta odłącza się od satelity, która zostaje na orbicie. Wówczas na satelitę działa siła grawitacji i siła odśrodkowa bezwładności, które wzajemnie na siebie oddziałują. 

Druga prędkość kosmiczna dotyczy prędkości jaką trzeba nadać pojazdowi kosmicznemu, by poruszając się lotem bezsilnikowym, mógł opuścić dane pole grawitacyjne, czyli udać się do nieskończoności. 

Rakieta, która po starcie uzyskuje drugą prędkość kosmiczną, więc znajduje się blisko powierzchni masy źródłowej. wówczas ma ona energię kinetyczną i potencjalną. W nieskończoności rakieta ma energię równą zeru. 

...