pytanie zadane 17 grudnia 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 17 grudnia 2017 przez użytkownika

Potencjał grawitacyjny to wielkość fizyczna charakteryzująca pole. Jego natężenie mówi jak silne jest pole grawitacyjne. Poza tym potencjał informuje o wielkości energii potencjalnej ciał umieszczonych w polu. 

Sam potencjał jest wielkością fizyczną, którą mierzy się za pomocą ilorazu energii potencjalnej, jaką posiada masa próbna umieszczona w danym punkcie pola, do tej masy. Potencjał jest skalarem, jest ujemny, ponieważ energia potencjalna we wszystkich punktach jest ujemna, zaś w nieskończoności jest on równy zeru. 

Potencjał grawitacyjny zależy od masy źródłowej oraz od odległości między środkiem masy źródłowej a danym punktem pola. Nie zależy natomiast od masy próbnej. 

...