pytanie zadane 17 grudnia 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 17 grudnia 2017 przez użytkownika

Siły grawitacji działają wokół wszystkich mas. Siły grawitacji to inaczej mówiąc pole grawitacyjne, czyli stan fizyczny przestrzeni, w której działają siły grawitacyjne. 

Natężenie pola grawitacyjnego to wielkość fizyczna, którą mierzy się za pomocą ilorazu siły działającej na masę próbną umieszczoną w danym punkcie pola tej masy. 

Natężenie jest więc wektorem o kierunku i zwrocie siły grawitacji, która działa na masę próbną w danym punkcie pola. 

...