pytanie zadane 17 grudnia 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy
Czego dotyczą?

1 odpowiedź

odpowiedź 17 grudnia 2017 przez użytkownika

W fizyce istnieją trzy prawa Keplera. Odnoszą się one do pola grawitacyjnego i układu heliocentrycznego wprowadzonego przez Mikołaja Kopernika. Jan Kepler natomiast nieco rozwinął pojęcia Kopernika i wprowadziła eliptyczne orbity, a nie okrągłe, planet, a także sformułował swoje prawa. 

I prawo Keplera brzmi: Każda planeta krąży po elipsie, a w jednym z ognisk elipsy znajduje się Słońce. Punkt orbity, który leży najbliżej Słońca nosi nazwę peryhelium, a najdalej to afelium. 

II prawo Keplera brzmi: Prędkość polowa danej planety jest stała. Promień wodzący planety, czyli odcinek łączący planetę ze Słońcem, w jednakowych odstępach czasu zakreśla jednakowe pole. Iloraz pola do czasu jest miarą szybkości polowej. 

Chodzi o to, że gdy planeta jest bliżej Słońca musi poruszać się z większą szybkością polową, dla zachowania stałej prędkości polowej, niż gdy jest dalej od Słońca. 

III prawo Keplera brzmi: Kwadraty okresu obiegu planet mają się do siebie jak sześciany ich średnich odległości od Słońca. 

Prawo to określa sposób obiegu planet jaki rośnie wraz ze wzrostem ich średniej odległości od Słońca. Okres rośnie szybciej niż średnia odległość, czyli średnia prędkość liniowa planet w miarę wzrostu średnich maleje. Słońce najszybciej okrążają planety bliskie Słońca, a więc ich okres, czyli rok jest krótszy. 

...