pytanie zadane 6 grudnia 2017 w Kuchnia przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 13 grudnia 2017 przez użytkownika

Klasy klimatyczne lodówki to: SN, N, ST, T. Oznaczają one temperaturę jaka powinna panować w pomieszczeniu, w którym będziemy stawiać lodówkę. Jest to ważne ze względu na pobór energii elektrycznej oraz prawidłowego działania tego urządzenia. 

Informacja o nich znajduje się na znamionowej tabliczce dołączonej do instrukcji urządzenia. Istnieją następujące klasy klimatyczne lodówek:

Klasa klimatyczna Dozwolona temperatura otoczenia
SN +10oC do +32oC
N +16oC do +32oC
ST +16oC do +38oC
T +16oC do +43oC

lodówka amica


Jako najpopularniejszą wybiera się zazwyczaj klasę klimatyczną SN i N. Jest to optymalny wybór. Szczególną uwagę należy zwrócić na klasę wtedy, gdy chcemy ustawić lodówkę w innym pomieszczeniu niż kuchnia np. w garażu, w piwnicy, na działce czy w pobliżu źródła ciepła (np. przy grzejniku). Jeśli lodówka będzie stała zbyt blisko takich źródeł wówczas będzie zużywała więcej energii potrzebnej na schłodzenie produktów znajdujących się w niej, a co za tym idzie nasze rachunki za prąd będą wyższe. Warto więc zwrócić uwagę na klasy klimatyczne naszej lodówki i ustawić ją w odpowiednim miejscu. 

...