seohost
pytanie zadane 6 grudnia 2017 w Kuchnia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 13 grudnia 2017 przez użytkownika

Informacja z klasą klimatyczną danego typu lodówki znajduje się na znamionowej tabliczce dołączonej do instrukcji urządzenia. Dzięki klasie możemy zobaczyć w jakiej temperaturze otoczenia będzie ona działać prawidłowo. 

Można wymienić następujące klasy klimatyczne lodówek:

Klasa klimatyczna Dozwolona temperatura otoczenia
SN +10oC do +32oC
N +16oC do +32oC
ST +16oC do +38oC
T +16oC do +43oC

...