pytanie zadane 19 grudnia 2015 w Różne przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 20 grudnia 2015 przez użytkownika

Ewald Jürgen Georg von Kleist jest znany głównie jako wynalazca butelki Kleista, czyli rodzaju kondensatora elektrycznego w 1745 roku. Butelkę tą nazywano również butelką lejdejską.
Był on również niemieckim prawnikiem i uczonym. Urodził się w 1700 roku w Wicewie, niedaleko Białogardu.  

W latach 1722 - 1747 był dziekanem katedry w Kamieniu Pomorskim. Później mianowano go na prezesa królewskiego sądu dworskiego w Koszalinie. 

Butelki tej nie wynalazł on jednak sam. Pomagał mu Pieter van Musschenbroek, fizyk z Holandii, który był potem profesorem Uniwersytetu w Ljedzie (stąd jej nazwa). Wynaleziona przez nich butelka lejdejska, służyła do gromadzenia ładunku elektrycznego. 

Ta szklana butelka była pokryta wewnątrz i na zewnątrz warstwą metalu. Wewnątrz znajdowała się woda, a cała butelka była zatkana korkiem, na którego środku znajdował się miedziany drut. Zasada działania była mniej więcej taka jak pokazano to na filmie:

...