pytanie zadane 28 listopada 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 30 listopada 2017 przez użytkownika

Dariusz Miliński jest malarzem i animatorem kultury, zajmuje się propagowaniem teatru na Śląsku. Ponadto jest twórcą, reżyserem i aktorem teatru ulicznego. Pochodzi z miejscowości Cieplice i urodził się w 1957 roku. 

W magazynach Pana Dariusza znajdują się piękne maski wykonane przez niego i stroje do spektakli. Zajmuje się też malowaniem śląskich baśni i legend oraz ich rzeźbieniem. Prowadzi również zajęcia dla młodzieży w formie warsztatów. W miejscowości Pławna założył swoją Grupę Plastyczną. 

...