seohost
pytanie zadane 28 listopada 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 29 listopada 2017 przez użytkownika

Pojęcie to wprowadził rosyjski fizjolog Iwan Pawłow (1849-1936). Jest to teoria warunkowania (kształtowania, modyfikowania zachowania). Pawłow wprowadził do nauczania również ścisłość i kontrolę potrzebną w eksperymencie laboratoryjnym. 

Pawłow chciał wykazać, że reakcje/odruchy można warunkować stosując pewne procedury. Chodzi tu o modyfikację mimowolnej reakcji ślinienia u psa (eksperyment). Podczas innych eksperymentów prowadzonych z tymi zwierzętami, badacz dostrzegł, że ślina psa cieknie mu z pyska nie tylko podczas jedzenia, ale również na sam widok pokarmu. Pawłow badał to dlaczego tak się stało i co to spowodowało, określał też warunki reakcji odruchowej u psa. Pawłow odkrył sposób na kierowanie reakcją, którą uważano pierwotnie za odruch. Poza tym nauczył on psa różnicowania dźwięków i reagowania na nie w różny sposób. 

...