pytanie zadane 19 grudnia 2015 w Różne przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 20 grudnia 2015 przez użytkownika

Adam Giedrys - astronom - amator mieszkający w Szczecinku. Z zawodu krawiec. Urodził się w 1918 roku niedaleko Wilna, a zmarł w 1997 roku w Szczecinku. 

Początkowo pracował jako krawiec, ale gdy w czasie II wojny światowej został aresztowany i zaraził się gruźlicą, przewieziono go do szpitala. Tam głównie leżąc i patrząc w niebo oraz czytając książki o tematyce astronomicznej, zaczął się nią interesować. 

Potem skonstruował lunetę z soczewek okularowych oraz teleskop o powiększeniu 1250 razy. Rozpowszechniał wiedzę o astronomii wśród młodzieży organizując sympozja i odczyty. Jako pierwszy Polak otrzymał próbkę gruntu księżycowego z NASA, która pochodziła z misji Apollo 11 z 1969 roku.

Ciekawostki:

- na podstawie historii jego życia powstał film dokumentalny pt. Planeta krawiec

- w Szczecinku znajduje się pomnik Adama Giedrysa, który siedzi przy maszynie do szycia i trzyma lunetę i książkę; tam też znajduje się rondo jego imienia

...