seohost
pytanie zadane 26 listopada 2017 w Zdrowie i uroda przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 27 listopada 2017 przez użytkownika

Zanieczyszczenia, szczególnie te będące w powietrzu w czasie zimy, mają bardzo negatywny wpływ na nasze zdrowie. Niewątpliwie najczęstszym zanieczyszczeniem powietrza w Polsce jest smog, czyli różnego rodzaju pyły zawieszone w powietrzu. 

Wśród rodzajów smogu można wyróżnić:

1. Smog typu Los Angeles - ten powstaje głównie w miesiącach letnich i przeważa w strefach subtropikalnych. Są to głównie zanieczyszczeni komunikacyjne (spaliny samochodowe). 

2. Smog londyński - ten składa się z pyłów i tlenków siarki i przeważa w strefie umiarkowanej. Powstaje on głównie od listopada do nawet marca. W skład tego rodzaju smogu wchodzi mieszanka już wspomnianych pyłów, ale również tlenki azotu, węgla i sadzy. Cząsteczki tych pyłów oznaczane są następującymi symbolami:

- PM10, PM1, czyli cząsteczki o średnicy mniejszej niż 10 mikrometrów. Znajdują się tam cząsteczki siarki, metali ciężkich, związków organicznych o działaniu rakotwórczym i alergeny (pyłki roślin, zarodniki grzybów). Tego typu zanieczyszczenia są szkodliwe dla naszych oczu oraz układu oddechowego.

- PM2,5, czyli cząsteczki o średnicy mniejszej niż 2,5 mikrometra, które są znacznie groźniejsze dla nas. Są tak malutkie, że bez trudu docierają do pęcherzyków płucnych i układu krążenia.  

- SO2 - dwutlenek siarki, który powoduje powstawanie kwaśnych deszczy i jest wyjątkowo szkodliwy dla zdrowia człowieka oraz przyrody.

- NOx - tlenki azotu - które powodują powstawanie smogu i dziury ozonowej.

- metale ciężkie, czyli rtęć, kadm, ołów, mangan, chrom - są szkodliwe dla wszystkich istot żyjących.

- WWA - wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne - są to substancje rakotwórcze oraz powodujące zatrucia.

- dioksyny, czyli trujące związki chemiczne, powodujące nowotwory i bezpłodność. 

Smog tworzymy my sami poprzez tzw. niską emisję, czyli ogrzewanie naszych domów i mieszkań piecami. To co spalamy wydostaje się z naszych kominów i pozostaje w obszarze naszego domu, przez co sami się trujemy tym czym palimy w piecach. 

dym z komina smog

Jeśli chodzi o smog, to najbardziej zagraża on dzieciom oraz kobietom w ciąży, które przez to mogą rodzić później mniejsze dzieci, które to dzieci z kolei później częściej chorowały na oskrzela i zapalenie płuc. Smog nie tylko podrażnia, ale przenosi wszelkie alergeny przez błonę śluzową. Takie cząsteczki docierające latami do dolnych dróg oddechowych są przyczyną rozwoju chorób płuc i sprzyjają rozwojowi raka płuc. Sprawdź czy Twoje miasto jest liście najbardziej zanieczyszczonych polskich miast. Możesz też samodzielnie sprawdzić poziom zanieczyszczenia powietrza przed wyjściem z domu. Bo jeśli poziom smogu jest wysoki to lepiej nie wychodzić z domu. 

Innymi rodzajami zanieczyszczeń powietrza, jakie mają wpływ na nasze zdrowie są:

* Śmieci, które się spala zamiast je segregować. Często można jeszcze spotkać osoby wypalające śmieci na działkach, w ogrodach. Jest to bardzo szkodliwe dla zdrowie, ale również zabronione. 

* Drewno i kominki, gdzie drewno nie zawsze jest czystym paliwem, gdyż jego skład porównuje się do składu średniej jakości węgla. 

* Transport, czyli komunikacja. Samochody, motocykle to wszystko powoduje wydostawanie się bardzo dużych ilości spalin do naszego środowiska.

* Przemysł, a głównie energetyka węglowa, czyli wszystkie huty, elektrownie cieplne, spalarnie, które emitują do powietrza, którym oddychamy, wielkie ilości metali ciężkich, tlenków azotu, dwutlenków siarki oraz pyłu zawieszonego (PM10, PM2,5 i PM1). 

...