seohost
pytanie zadane 21 listopada 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 22 listopada 2017 przez użytkownika

Poniżej wymienię nie tyle typy osobowości człowieka, ile preferencje związane z formami radzenia sobie z podstawowymi wymiarami osobowości. Są one mierzone przez kwestionariusz NEO-FFI. Wymienię tylko te formy, które są najbardziej charakterystyczne, cechują się w miarę wysokim i dodatnim współczynnikiem korelacji z cechami osobowości. 

Wymiar osobowości Wybrane przykłady preferowanych form radzenia sobie ze stresem
Neurotyczność - reagowanie dziecinne
- fantazjowanie na temat rozwiązania problemu
- obwinianie siebie
Ekstrawersja - żartowanie
- ujawnianie swojego uczucia
- szukanie wsparcia u innych
Otwartość na doświadczenia - patrzenie na problem z fizjologicznej perspektywy
- myślenie o pozytywnych aspektach sytuacji
- szukanie pomocy w rozwiązywaniu problemu
Ugodowość - trzymanie emocji w ryzach
- zawierzenie Bogu
- obstawanie przy swoim
Sumienność - zmienianie się na lepsze
- koncentrowanie się na tym, jaki ma być następny krok

...