pytanie zadane 21 listopada 2017 w Różne przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 22 listopada 2017 przez użytkownika

Skutki stresu mogą wpływać na nasze przyszłe życie, zwłaszcza wtedy gdy mieliśmy do czynienia z przedłużającym się jego stanem. Mogą to być działania stresora lub kumulowanie się efektu sekwencji różnych stresorów, które następują jeden po drugim, może to nastąpić również wtedy, gdy jednostka stosuje nieskuteczne, szkodliwe czy nieprzystosowane formy radzenia sobie ze stresem, gdzie ich efekty uboczne stają się stresorami.

Takim przykładem chronicznego stresora może być np. poważna choroba ograniczająca możliwości funkcjonowania, regularne kłótnie, przemoc w rodzinie, nadmierna presja rywalizacyjna lub konflikty w pracy. Za niekorzystne radzenie sobie ze stresem uznaje się np. nadużywanie różnych form unikania, które przynoszą chwilową ulgę i złudzenie poradzenia sobie z nim. W rzeczywistości problem stresowy jednak nie znika i może stać się poważniejszy. 

Jest również coś takiego jak sekwencja stresowych wydarzeń życiowych, czyli wystąpienie w życiu danej osoby jednego zdarzenia powodującego doświadczenia dalszych stresorów, które są nieuniknionymi konsekwencjami tego pierwszego. Przykładem może być rozwód, gdzie problemami sekwencyjnymi będą problemy finansowe, konflikty z dziećmi, zmiana miejsca zamieszkania itp.

Stan stresu w każdym z podanych wyżej przykładów jest utrzymywany bardzo długo i może się nasilać. Wynikiem długotrwałego stresu może być pogorszenie funkcjonowania społecznego lub spojrzenia na siebie i świat. A o samoocenę należy dbać, ponieważ to ona kształtuje się pod wpływem działania doświadczeń jednostki. Dlatego też przewlekły stres znajduje odbicie w pogorszonej samoocenie tak dziecka, jak i dorosłego. 

...