seohost
pytanie zadane 21 listopada 2017 w Zdrowie i uroda przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 21 listopada 2017 przez użytkownika

Nie ma jednej najpopularniejszej klasyfikacji, ale mogę podać kilka najważniejszych, dotyczących radzenia sobie ze stresem. Są one bardzo rozbieżne, ponieważ są podawane według nie jednego, ale kilku autorów. Są to klasyfikacje najczęściej omawiane i stosowane w badaniach.

1. Klasyfikacja Folkman'a i Lazarus'a oparta jest na wynikach badań osób wylosowanych jako próbka lokalnej społeczności. Będzie to w kolejności: konfrontacja, dystansowanie się, samokontrola, poszukiwanie społecznego wsparcia, przyjmowanie odpowiedzialności, unikanie lub ucieczka, planowe rozwiązanie problemu i pozytywne przewartościowanie.

2. Klasyfikacja Carver'a, Scheier'a i Weintraub'a. Będzie to w kolejności: aktywne działanie, planowanie, wybiórcze działanie, odraczanie działania, poszukiwanie instrumentalnego oraz emocjonalnego wsparcia społecznego, ujawnienie emocji, wycofanie się, odwracanie uwagi, pozytywna reinterpretacja, zaprzeczanie, akceptacja, zwracanie się ku religii, używanie alkoholu i humor.

3. Klasyfikacja Hobfoll'a. Będzie to w kolejności: działanie asertywne, unikanie, poszukiwanie społecznego wsparcia, ostrożne działanie, społeczna współpraca, działanie instynktowne, agresywne, antyspołeczne, działanie "nie wprost".

4. Klasyfikacja Moos'a, która ma charakter hierarchiczny. Będzie to w kolejności: poznawcze zbliżanie się (logiczna analiza), behawioralne zbliżanie się (poszukiwanie wsparcia), unikanie poznawcze (odwracanie uwagi) i unikanie behawioralne (poszukiwanie alternatywnych działań). 

...