pytanie zadane 21 listopada 2017 w Zdrowie i uroda przez użytkownika Gość

1 odpowiedź

odpowiedź 21 listopada 2017 przez użytkownika

Zygmunt Freud jest uważany za twórcę pojęcia jakim są mechanizmy obronne związane ze stresem. Poniżej wymienię podstawowe mechanizmy obronne, podając nazwę mechanizmu, jego definicję oraz przykłady.

Mechanizm - Wyparcie, czyli usuniecie lub niedopuszczenie do świadomości pewnych treści np. tych kojarzonych z lękiem.
Przykład: niezdawanie sobie sprawy z niechęci wobec danej osoby.

Mechanizm - Projekcja, czyli rzutowanie na otoczenie nieakceptowanych czy niepokojących treści.
Przykład: przypisywanie innym własnej wrogości.

Mechanizm - Izolacja, czyli sztuczne rozdzielenie składników doświadczenia.
Przykład: odczuwanie silnej negatywnej emocji niepowiązanej z żadnym obiektem.

Mechanizm - Regresja, czyli powrót do wcześniejszego stylu reagowania.
Przykład: płacz osoby dorosłej, który ma służyć jako wzbudzenie współczucia u innych.

Mechanizm - Anulowanie, czyli pozbycie się jakiegoś zdarzenia, którego świadomość jest nie do zniesienia.
Przykład: odwracanie uwagi od nieakceptowanych treści, czynności.

Mechanizm - Zaprzeczenie, czyli dopuszczenie nieakceptowanych treści do świadomości w formie zanegowanej.
Przykład: deklaracja braku niechęci wobec nielubianej osoby.

Mechanizm - Reakcja upozorowana, czyli manifestowanie wobec otoczenia postaw lub dążeń przeciwnych do faktycznie odczuwalnych, ale nieakceptowalnych.
Przykład: uprzejmość i troskliwość wobec nielubianej osoby.

Mechanizm - Sublimacja, czyli przekształcenie nieakceptowalnych popędowych dążeń w akceptowane.
Przykład: aktywność twórcza czerpiąca energię z popędu seksualnego. 

...