pytanie zadane 19 listopada 2017 w Programowanie przez użytkownika

1 odpowiedź

odpowiedź 19 listopada 2017 przez użytkownika
edycja 7 sierpnia 2023 przez użytkownika

Zmianę atrybutu pliku lub folderu (to nie to samo co zmiana nazwy), można wykonać w sposób zautomatyzowany w systemie Windows, za pomocą interpretera poleceń PowerShell.

Do tej operacji należy użyć polecenia ForEach-Object, które służy właśnie do zmiany atrybutów danego pliku lub grupy plików.

Np. jeśli chciałbyś zmienić atrybut wszystkich plików w danym folderze na "tylko do odczytu", należy użyć poniższej składni w PowerShell:

PS D:\folder> ls | ForEach-Object {$_.isreadonly = 1}

Gdzie D:\folder to jest lokalizacja (folder), gdzie znajdują się pliki. Po wykonaniu tej funkcji, wszystkie zmienią atrybuty jako tylko do odczytu w systemie. Będą miały zablokowaną funkcję edycji. Oczywiście ten proces jest odwracalny.

powershell zamiana atrybutów plików na tylko do odczytu

Jak widać wszystkie pliki w formacie .docx, znajdujące się w D:\folder zostały zmienione na pliki "Tylko do odczytu"

plik tylko do odczytu windows

...