dhosting
pytanie zadane 7 listopada 2017 w Geografia przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 7 listopada 2017 przez użytkownika
Na Marsie, tak jak i na naszej planecie, miały miejsca ważne wydarzenia. Poniżej je wypiszę podając nazwę, datę ziemską i datę marsjańską.

1. Początek kalendarza - 1 stycznia 1961 - 1 Bliźniąt I

2. Przelot Marinera 4 - 15 lipca 1965 - 25 Wagi III

3. Przelot Marinera 6 - 31 lipca 1969 - 15 Strzelca V

4. Przelot Marinera 7 - 5 sierpnia 1969 - 20 Strzelca V

5. Wejście Marinera 9 na orbitę - 14 listopada 1971 - 20 Ryb VI

6. Lądowanie Marsa 2 i Marsa 3 - 2 grudnia 1971 - 38 Ryb VI

7. Wejście Vikinga 1 na orbitę - 19 czerwca 1976 - 41 Lwa IX

8. Lądowanie Vikinga 1 - 20 lipca 1976 - 6 Panny IX

9. Lądowanie Vikinga 2 - 3 września 1976 - 49 Panny IX

10. Zniknięcie sondy Mars Observer - 21 sierpnia 1993 - 16 Wagi XVII
...