pytanie zadane w Geografia przez użytkownika
Jakie z nich znajdują się na Marsie?

1 odpowiedź

odpowiedź przez użytkownika

Pola geotermiczne to miejsca, w których występuje energia geotermiczna. Ten rodzaj energii powstaje dzięki wykorzystaniu wysokich temperatur, występujących na dużych głębokościach pod powierzchnią planety, poprzez doprowadzenie do wrzenia cieczy, a następnie użycie powstałej pary do poruszania turbiny prądnicy. 

Na Ziemi taka energia zajmuje czwartą pozycję wśród wszystkich źródeł energii wykorzystywanych przez ludzkość. Poniżej podam charakterystykę marsjańskich pól geotermicznych.

Czas od zakończenia aktywności w mln lat 0,5 5 10 20 50 >150
głębokość występowania temp. 0oC w km 0,29 0,65 0,91 1,29 2,04 3,53
głębokość występowania temp. 60oC w km 0,62 1,38 1,95 2,76 4,35 7,53
głębokość występowania temp. 100oC w km 0,84 1,87 2,64 3,73 5,88 10
głębokość występowania temp. 200oC w km 1,38 3,09 4,36 6,17 9,73 17
głębokość występowania temp. 300oC w km 1,92 4,30 6,09 8,61 13 24
przybliżona powierzchnia obszaru w tys. km 5 50 100 200 500 dużo

...