seohost
pytanie zadane 5 listopada 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 5 listopada 2017 przez użytkownika

Metoda 18 struktur wyrazowych składa się z 18 kolejnych etapów pracy. Dotyczy ona nauki czytania. Jest to inaczej mówiąc metoda analityczno-syntetyczno-sylabowa. Jej przykład możemy znaleźć w znanym chyba wszystkim uczniom Elementarzu Falskiego. 

Składa się ona z opracowywania wyrazów złożonych z sylab otwartych, z sylab zamkniętych, wyrazów złożonych z obu powyżej wymienionych typów sylab, z ćwiczeń na wyrazach zawierających grupy spółgłoskowe w obrębie sylaby oraz z ćwiczeń z wyrazami zawierającymi inne wyrazy o zróżnicowanej strukturze literowej, zawierające spółgłoski miękkie. 

Metoda analityczno-syntetyczno-sylabowa zawarta jest w kilku punktach. Oto one:

1. Analiza i synteza sylab otwartych:
    - o stałej samogłosce i zmieniającej się spółgłosce np. la, ta, ma, pa
    - o stałej spółgłosce i zmieniającej się samogłosce np. la, lo, le, lu

2. Analiza i synteza wyrazów o sylabach otwartych:
    - wyrazy dwusylabowe typu: ma-ma, ta-to
    - wyrazy wielosylabowe typu: sa-ła-ta, ka-ru-ze-la

3. Analiza i synteza wyrazów trzygłoskowych:
    - sylaba zamknięta typu: lis, ząb

4. Analiza i synteza wyrazów dwusylabowych o różnej strukturze sylab:
    - sylaba otwarta + zamknięta typu: ko-lej, ko-tek
    - sylaba zamknięta + otwarta typu: las-ka, dom-ki
    - sylaba zamknięta + zamknięta typu: mos-tek, Woj-tek

5. Analiza i synteza wyrazów wielosylabowych o różnym typie i układzie sylab, ale bez grup spółgłoskowych w strukturze sylab np. ma-ka-ron, pa-ra-sol, te-le-wi-zor

6. Analiza i synteza wyrazów z grupą spółgłoskową w obrębie sylaby:
    - spółgłoska poprzedza sylabę otwartą typu: gra, dwa, zły
    - spółgłoska poprzedza wyraz o dwu sylabach otwartych: bra-ma, dro-gi
    - spółgłoska poprzedza lub kończy sylabę zamkniętą tworząc zbieg spółgłosek typu: blok, film, blask
    - wyrazy różnego typu z grupą spółgłoskową w sylabie: gra-ni-ca, kras-no-lu-dek

...