seohost
pytanie zadane 5 listopada 2017 w Nauka i technika przez użytkownika anonimowy

1 odpowiedź

odpowiedź 5 listopada 2017 przez użytkownika

Metoda Ireny Majchrzak odnosi się do nauki czytania, gdzie uczymy dzieci czytania globalnego zaczynając od poszczególnego wyrazu. W szkołach czy przedszkolach jest ona często przedstawiana w wersji ściany ze wszystkimi literami, gdzie dzieci uczą się ich za pomocą zapamiętywania wzrokowego (metoda wzrokowa). 

Dzieci tą metodą codziennie poznają jedną literę, której nie wolno przypominać sobie w kolejnych dniach. Muszą one zapamiętać kształt liter, czyli najpierw się im przygląda. Może się przyglądać np. kształtowi liter w swoim imieniu i zapamiętywać wygląd poszczególnych. Litery, wyrazy czytamy globalnie czyli wszyscy razem, czytamy cały wyraz a nie kolejne litery (chyba, że najpierw wprowadzamy same litery). W metodzie tej można wyróżnić trzy etapy:

1. Tworzymy ścianę pełną liter. Dzieci będą mogły na nią spoglądać w czasie zabawy, nauki, posiłków itp.

2. Bawimy się w "Targ liter", czyli wymieniamy się literami, które są zawarte w naszym imieniu. dziecko musi umieć kojarzyć dźwięk głosek z zapisem graficznym.

3. Etykietujemy świat, czyli zapisujemy graficznie nazwę przedmiotu lub to co widzimy na ilustracji. 

...